BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Sunday, October 18, 2009

TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK

TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK
Definisi Muzik
- satu cabang seni dan juga sains yang
menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental
termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau
rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut
estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh
mencerminkan sesuatu budaya tertentu.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
ı Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda
ı Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka
supaya memerhati, mendengar, meniru, sereta membezakan
bunyi-bunyi yang didengarnya itu (kaedah penemuan
kendiri).
ı Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi, harmoni, irama,
ekspresi, bentuk, warna ton atau jalinan) pada satu ketika.
(pembelajaran mengikut urutan).
ı Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas
amalan praktik dijalankan (pembelajaran heuristik).
ı Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji
muzik dan membnuat latihan-latihan (kaedah pendekatan
berkonsep).
ı Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus
diselaraskan.

Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
1.Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana
mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara
berperingkat atau ‘sequential’.
2. Dalcroze menggunakan gerak geri tubuh badan untuk
menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti
terhadap aspekaspek muzik
3. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika
jenis pengalaman muzikal.
(i) Imitasi (Mengajuk Balik)
(ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri)
(iii) Improvisasi- Belajar dari asas ton . Skel pentatonik ialah
skel yang mempunyai lima ton.
(iv) Creation (Mencipta)- penciptaan dengan menggunakan
bahan asas dari fasa-fasa.
(v) Literasi – menulis dan membaca nota muzik
4)Suzuki-menamakan kaedahnya talent education’ atau
pendekatan bakat
5) Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ dimana
keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik
tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan.
Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja
iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi
sahaja.
Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang
berharmoni yang mempunyai kod.
Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan
berterusan dengan menggunakan alat iringan.

Tiga komponen besar dalam pendidikan muzik.
ı Kemahiran Muzikal Nyanyian
ı Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan
ı Kemahiran muzikal Permainan alat muzik.

Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada
aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan da eknik
pengeluaran suara.

Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar
menggunakan tubuh badan sebagi respon kepada muzik.

Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata,
pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam
kegiatan permainan alat muzik.

GLOSARI
Monofoni – Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa
ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Tiada
iringan (no accompaniment). Penggunaan satu alat muzik sahaja.
Homofoni – Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang
berharmoni yang mempunyai kod. Seperti gitar, piano, organ dan
sebagainya.
Polifoni – Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan
dengan menggunakan alat iringan.
Komposisi – Kebolehan mengubah lagu
Kemahiran ensemble – Kemahiran bermain alat muzik secara
kumpulan dengan pelbagai alat muzik.

0 comments: